شرایط عقد قرارداد با شرکت ها, کارخانجات و اداره ها

خانه / شرایط عقد قرارداد با شرکت ها, کارخانجات و اداره ها

پلاسکو باباحیدر آماده عقد قرارداد با شرکت ها, کارخانجات و اداره ها برای تامین کالای مورد نیاز آنها می باشد.

شرایط فروش برای شرکت :

۱ –

شرایط فروش برای اعضاء شرکت :

۱-